Viền khung BlackBerry Classic Silver

Ưu đãi khác:

Tích lũy 10% giá sản phẩm với Khách Hàng có thẻ Thành Viên.

Màu sắc:  Bạc    Mã hàng: VKQ20SIL    Tình trạng: Mới 100%.   
Danh sách các cửa hàng có sản phẩm này